ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

Dove Masterbrand Кампания 2018

Моята красота. Това съм аз”

Организирана от Юниливър България за търговската маркa Dove, място на провеждане - интернет адрес www . dovemybeauty . bg

(За периода: 08 Март 2018г – 15 Април 2018г. включително)

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

“Moята Красота. Това съм аз” ("Кампанията") се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), за маркaтa Dove и се провежда със съдействието на агенция „Страта Промо“ ЕООД

Раздел II . ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България, в периода 08 Март 2018г – 15 Април 2018г. включително.

Раздел III . ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

Раздел IV . КАМПАНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

1) Кампания, в търговската мрежа с моментни награди - Taзи част от кампанията е обвързана с покупка на продукти Dove и е валидна само при наличието на промоутъри на Dove в магазините.

2) Национална кампания с награди на томболен принцип - Taзи част от кампанията не е обвързана с покупка на продукти Dove.

Раздел V . Механизъм на кампания, в търговската мрежа с моментни награди

При закупуването на два продукта с марката Dove клиентът, чрез скреч карта, участва за някоя от следните награди: Dove продукт, хавлиена кърпа, спа комплект или сапунерка.

В промоцията участват комбинации от Dove продукти (Важно: два Dove твърди сапуна, както и Dove подаръчен комплект се зачитат за един продукт)

След покупката на два продукта с марката Dove, клиентът представя копие от касовата си бележка на промоутъра на Dove в магазина и взима скреч карта от него. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от промоутъра на Dove.

В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има промоутър на Dove. Работното време на промоутърите е:

Kaufland, Фантастико, Billa, Lilly, DM – петък от 16:00ч до 20:00ч; събота от 11:00 до 14:00ч. и от 15:00ч до18:00ч, неделя 11:00ч-15:00ч.

Раздел V I . ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.dovemybeauty.bg („Сайта“) – официален канал за комуникация

б.„Кампанията: стартира на 08.03.2017г. и продължава до 15.04.2017 включително.

в. Участието в тази „Kампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите НЕ е обвързано с покупка.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в раздел III, има право да участва.

3. Награди:

- 100 броя сребърно бижу

- 20 броя сешоар Philips Moisture Protect

4. Механизъм за участие: За да се вземе участие за награди, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

а. Да посети интернет адрес www.dovemybeauty.bg;

б. Да качи своя снимка, с която да направи колаж – корица на Dove списание

в. Да персонализира своята корица като напише името си;

г. Да сподели снимката публично на фейсбук стената си, като постът трябва да остане с публичен статус (видим за всички) до 15.04.2018г.;

в. Всеки участник, веднага след като качи снимка разбира дали печели (или не печели) сребърно бижу;

г. Всяка седмица на лотариен принцип ще се теглят по 4 бр. сешоар Philips Moisture Protect между всички участници споделили колажа си публично на фейсбук стената си.

Важно:

- Независимо от броя качени снимки, всеки участник в „Кампанията“ има право да спечели не повече от две награди (едно сребърно бижу и един сешоар Philips Moisture Protect. );

- Участник, спечелил сребърно бижу има право да участва в томболата за спечелване на сешоар Philips Moisture Protect.

  1. Изисквания към качените снимки:

а. Участникът трябва да качи снимка, с която да направи колаж - корица на Dove списание. Снимката трябва да бъде лична и да показва ясно лицето на участника. Снимката може да бъде и в цял ръст. Снимката трябва да съдържа само едно лице, а не група от хора (две или повече лица).

б. Снимката не трябва да съдържа неподходящо съдържание. Неподходящо съдържание е всеки материал, който директно или индиректно:

- показва или по друг начин изобразява лица под 12 годишна възраст;

- съдържа обидни, клеветнически, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;

- включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

- показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти.

- показва тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;

- съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;

в. С качването на снимката, участникът декларира и гарантира, че:

- той/ тя е автор на снимката и снимката изобразява самия него/нея;

- снимката, с която участва, няма самостоятелно икономическо значение за участника, и Участникът и Организаторът се съгласяват тя да бъде използвана от Организатора за целите на Играта, като участникът разрешава на Организатора възпроизвеждането, разпространение сред неограничен брой лица, публичното представяне, излъчването, предаването и записването върху електронни носители и тяхното разпространение, включително и при обработката и приспособяването му отделно или в обобщени видеоклипове.

г. Качените снимки трябва да бъдат с размер до 5 MB.

  1. Теглене на наградите:

а. Теглене на 100 бр.сребърно бижу.

След като участник качи снимка на “Сайта“ и натисне бутон „Сподели“, на произволен принцип, генериран на сайта, участникът моментално разбира дали печели, или не печели едно от 100 бр.сребърно бижу.

Софтуерът е програмиран в пропорционално съотношение така, че да има печеливши участници от началото до самия край на кампанията – 15 Април

В случай, че участник печели награда- сребърно бижу, пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той задължително трябва да въведе точен адрес, за получаване на наградата, две имена, телефон за контакт.

Ако участникът не попълни данните си, ще види следния текст „Моля попълнете адреса за доставка. В противен случай, ще загубите наградата си.“ В случай, че участникът не попълни данните за доставка, ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата си.

Участник, който печели колие и въведе адреса си за доставка на наградата, но не сподели поста на фейсбук стената си публично (за периода на кампанията 8 Март - 15 Април), бива дисквалифициран и на негово място ще бъде изтеглен резервен участник. Всички резервни участници ще бъдат изтеглени на 16 Април, в присъствието на нотариус.

б. Теглене на 20 броя сешоар Philips Moisture Protect

За целия период на кампанията ще има 5 тегления по 4 бр.сешоара на седмица на следните дати:

19 Март 2018;

26 Март 2018;

2 Април 2018;

10 Април 2018;

16 Април 2018

Тегленето става чрез специализиран софтуер, на томболен принцип, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

За всяка една награда се теглят по трима резервни участника.

  1. Печеливши участници:

Печелившият участник трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

а. В случай, че участник печели награда- сребърно бижу, в „Сайта“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той трябва да въведе точен адрес, за получаване на наградата. Организаторите в срок от 20 работни дни ще се свържат с печелившите. След това, участникът трябва да изпрати имейл на Организаторa, в който да опише лични данни – три имена, ЕГН, адрес по лична карта.

б. В случай, че участникът печели награда сешоар Philips Moisture Protect – Организаторите ще се свържат с него в срок от 20 работни дни чрез фб профилът му. След това, участникът трябва да изпрати имейл на info@dovemybeauty.bg, в който да опише лични данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

в. И за двата вида награди – печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00лв (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Важно:

Всеки участник, за да получи наградата си трябва да е споделил колажа си публично на стената си във фейсбук, като постът трябва да остане с публичен статус (видим за всички) до 15.04.2018г Организаторът ще следи за това, дали снимките са публично споделени на фейсбук стените на печелившите участници (до 15.04.2018г), както и за съдържанието на споделените снимки. Организаторите на промоцията си запазват правото да променят имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Фейсбук потребители; дублиране на Фейсбук профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази “Кампания“; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Фейсбук платформата; други форсмажорни обстоятелства.

Ако в срок до една седмица след първия опит (чрез телефонно обаждане, съобщение във фейсбук или имейл) на Организатора да се свърже с печеливш участник, все още не могат да се свържат с него поради и/или несъответстващи имена и/или телефонен номер този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

  1. Получаване на наградата:

а. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите дали той отговаря на условията на „Кампанията“

В случай, че участникът не отговаря на обявените условията на „Кампанията“ няма да има право да получи наградата, за което Оранизаторите не дължат без компенсация.

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печеливш участник само веднъж.

В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то на вратата ще бъде оставена бележка. Бележката ще дава информация за местонахождението на офиса, в който ще бъде съхранявана пратката и от където печелившият трябва да си я получи лично.

Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма.

Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офисът на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

в. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Раздел VII . ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща или профил.

б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за объркан размер на доставената тениска и няма да прави замяна.

г. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или използвани доставчици.

д. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.

Раздел VIII . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

а. Краят на “Кампанията“ е 23:59 часа на 15.04.2018г.

б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на „Сайта“ на “Кампанията“, включително и в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

Раздел IX . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

а. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата „Кампания“. Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

б. Регистрирайки се на “Сайта” на “Кампанията“, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Юниливър България” ЕООД и неговите договорни партньори (Страта Промо ЕООД, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, рождена дата), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда. Тъй като участниците се регистрират чрез профилите си в социалните мрежи Facebook, то те се съгласяват, че Организаторът и неговите договорни партньори ще имат достъп до личните им данни, които са публично достъпни, включително електронната им поща (имейл).

в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като ги публикува на „Сайта“

г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

д. Имената на участника, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на: фейсбук фен страницата www.facebook.com/dovebg

е. „Страта Промо“ ЕООД“ е регистрирана като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и се задължава да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

ж. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, Всеки участник има също и право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща на Организатора: office@strata.bg.

з. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

Раздел X . ДРУГИ

а. Правила са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на Интернет адрес www.dovemybeauty.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват www.dovemybeauty.bg . В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.

б. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

С регистрацията за участие в Кампанията участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.