ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

Dove Masterbrand Кампания 2017

Моята красота. Това съм аз”

Организирана от Юниливър България за търговската маркa Dove, място на провеждане - интернет адрес www.dovemybeauty.bg

(За периода: 14 Февруари 2017г – 31 Maрт 2017г. включително)

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

“Moята Красота. Това съм аз” ("Кампанията") се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), за маркaтa Dove и се провежда със съдействието на агенция „Страта Промо“ ЕООД

Раздел II . ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България, в периода 14 Февруари 2017г – 31 Март 2017г. включително.

Раздел III . ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

Раздел IV . КАМПАНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

1) Кампания, в търговската мрежа с моментни награди - Taзи част от кампанията е обвързана с покупка на продукти Dove и е валидна само при наличието на промоутъри на Dove в магазините.

2) Национална кампания с награди на томболен принцип - Taзи част от кампанията не е обвързана с покупка на продукти Dove.

Раздел V . Механизъм на кампания, в търговската мрежа с моментни награди

При закупуването на два продукта с марката Dove клиентът, чрез скреч карта, участва за някоя от следните награди: Dove продукт, тефтер или чадър.

В промоцията участват комбинации от Dove продукти (Важно: два Dove твърди сапуна, както и Dove подаръчен комплект се зачитат за един продукт)

След покупката на два продукта с марката Dove, клиентът представя копие от касовата си бележка на промоутъра на Dove в магазина и взима скреч карта от него. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от промоутъра на Dove.

В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия, само когато в търговския обект има промоутър на Dove. Работното време на промоутърите е:

Kaufland, Фантастико, Billa – петък от 16:00ч до 20:00ч; събота от 11:00 до 14:00ч. и от 15:00ч до18:00ч, неделя 11:00ч-15:00ч.

Lilly, DM, Pharmastore, Remedium, Тонита93 , Лекси, Аромати, АВ Попова, Севън С, Елитис, Симона, Фантазия, Ivex98, Mira, Финес, PM Market, Димар, Болеро, Юнекс – петък 14:00ч-18:00ч, събота 11:00-14:00ч и 15:00-18:00ч, неделя 11:00-15:00ч.

Раздел V I . ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.dovemybeauty.bg („Сайта“) – официален канал за комуникация

б.„Кампанията: стартира на 14.02.2017г. и продължава до 31.03.2017 включително.

в. Участието в тази „Kампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите НЕ е обвързано с покупка.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в раздел III, има право да участва.

3. Награди:

- 1000 броя брандирани тениски

- 5 броя iPhone7

4. Механизъм за участие: За да се вземе участие за награди, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

а. Да посети интернет адрес www.dovemybeauty.bg, да се регистрира чрез фейсбук профила си и да потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни;

б. Да качи своя лична снимка, следвайки инструкциите в „Сайта“

в. Да сподели снимката публично на фейсбук стената си;

в. Всеки участник, веднага след като качи снимка разбира дали печели (или не печели) тениска;

г. За да участва в томболата за 5 броя iPhone7, участникът трябва да събере не по-малко от 30 харесвания на снимката си в галерията на “Сайта“;

Важно:

- Ако един участник е качил повече от една снимки, то за участието му за голямата награда iPhone 7 НЕ се сумират общите харесвания от всички снимки, а се взимат предвид по отделно харесванията за всяка една снимка;

- Независимо от броя качени снимки, всеки участник в „Кампанията“ има право да спечели не повече от две награди (една тениска и един iPhone7);

- Участник, спечелил тениска има право да участва в томболата за iPhone7, ако събере над 30 харесвания;

5. Изисквания към качените снимки:

а. Участникът трябва да качи снимка, с която да изрази истинската си красота. Снимката трябва да бъде лична и да показва ясно лицето на участника. Не е необходимо снимакта да бъде в цял ръст. Снимката трябва да съдържа само едно лице, а не група от хора (две или повече лица).

б. Всеки участник може да качи не-повече от 10 снимки за целия период на кампанията. В случай, че участник качи повече от една снимка, то задължително условие е следващите снимки да бъдат различни една от друга. Еднаквите снимки ще бъдат премахвани от администратор и няма да участват за награди.

в. Снимката не трябва да съдържа неподходящо съдържание. Неподходящо съдържание е всеки материал, който директно или индиректно:

- показва или по друг начин изобразява лица под 12 годишна възраст;

- съдържа обидни, клеветнически, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;

- включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

- показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти.

- показва тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;

- съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;

в. С качването на снимката, участникът декларира и гарантира, че:

- той/ тя е автор на снимката и снимката изобразява самия него/нея;

- снимката, с която участва, няма самостоятелно икономическо значение за участника, и Участникът и Организаторът се съгласяват тя да бъде използвана от Организатора за целите на Играта, като участникът разрешава на Организатора възпроизвеждането, разпространение сред неограничен брой лица, публичното представяне, излъчването, предаването и записването върху електронни носители и тяхното разпространение, включително и при обработката и приспособяването му отделно или в обобщени видеоклипове

г. Качените снимки трябва да бъдат с размер до 5 MB.

6. Кога ще видите вашата снимка?

Участникът ще може да види своята снимка веднага, след като тя бъде качена в „Сайта“

Ако снимката не отговаря на изискванията, посочени по-горе или се породят основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, администраторът на уеб сайта ще изтрие снимката от галерията на сайта.

7. В какви случаи Вашата снимка може да бъде премахната или Вие да бъдете дисквалифициран?

а. Организаторът може да изтрие вече качена снимка, да дисквалифицира участник по всяко време, без да дължи предизвестие, или да лиши участник от награда (въпреки че е изтеглен сред печелившите), в случай че:

- едно или повече от изискванията, посочени в т.5 по-горе се окажат неверни;

- участникът не отговаря на условията на участие или наруши правилата;

- подадено е оплакване на трето лице, чиито права или законни интереси са засегнати;

- снимката е неподходяща и/или несъвместима с „Кампанията“ и репутацията на Организатора;

- участникът регистрира повече от 1 (един) профил или по друг начин се опита да заобиколни или наруши тези правила или използва или се е опитал да използва техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на “Кампанията“, на закона или добрите нрави;

б. Ако в резултат на участието на даден участник в „Кампанията“ бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

в. Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка с премахването на снимка или дисквалификацията им.

8. Теглене на наградите:

а. Теглене на 1000 броя тениски

След като участник качи снимка на “Сайта“ и натисне бутон „Сподели“, на произволен принцип, генериран на сайта, участникът моментално разбира дали печели или не печели една от 1000-те тениски.

Софтуерът е програмиран в пропорционално съотношение така, че да има печеливши участници от началото до самия край на кампанията – 31 Март.

В случай, че участник печели награда-тениска, пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той задължително трябва да дъведе точен адрес, за получаване на наградата, две имена, телефон за контакт и размер на тениската.

б. Теглене на 5 броя iPhone 7

В срок от 7 работни дни след края на „Кампанията“, измежду всички участници събрали над 30 харесвания на тяхната снимка ще се изтеглят печелившите 5 броя участници.

Тегленето става чрез специализиран софтуер, на томболен принцип, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

За всяка една награда се теглят по трима резервни участника.

9. Печеливши участници:

Печелившият участник трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

а. В случай, че участник печели награда-тениска, в „Сайта“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той трябва да въведе точен адрес, за получаване на наградата, две имена, телефон и размер на тениската

б. В случай, че участникът печели награда iPhone7 – Организаторите ще се свържат с него в срок от 20 работни дни, след изтеглянето на печелившите участници. След това, участникът трябва да изпрати имейл на Организаторите, в който да опише лични данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка.

в. И за двата вида награди – печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата.

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да променят имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник ако се установи злоупотреба.

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Фейсбук потребители; дублиране на Фейсбук профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази “Кампания“; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Фейсбук платформата; други форсмажорни обстоятелства.

Ако в срок до една седмица след първия опит (чрез телефонно обаждане или имейл) на Организатора да се свърже с печеливш участник, все още не могат да се свържат с него поради и/или несъответстващи имена и/или телефонен номер този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

10. Получаване на наградата:

а. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на кампанията (31 Март) и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите дали той отговаря на условията на „Кампанията“

В случай, че участникът не отговаря на обявените условията на „Кампанията“ няма да има право да получи наградата без компенсация от страна на Организаторите

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печеливш участник само веднъж.

В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то на вратата ще бъде оставена бележка. Бележката ще дава информация за местонахождението на офиса, в който ще бъде съхранявана пратката и от където печелившият трябва да си я получи лично.

Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма.

Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офисът на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

в. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Раздел VII . ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща или профил.

б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за объркан размер на доставената тениска и няма да прави замяна.

г. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или използвани доставчици.

д. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.

Раздел VIII . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

а. Краят на “Кампанията“ е 23:59 часа на 31.3.2017г.

б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на „Сайта“ на “Кампанията“, включително и в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

Раздел IX . ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

а. Организаторът информира участниците, че с участието си в тази Кампания, те дават съгласието си за включването им в базата данни на Организатора. Базата данни се създава с цел да осигури ефективното провеждане на Кампанията (обявяване на победители, връчване на награди и т.н). Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, освен с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на “Юниливър България” EOOД

б. Регистрирайки се на “Сайта” на “Кампанията“, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Юниливър България” ЕООД и неговите договорни партньори (Страта Промо ЕООД, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, рождена дата), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда. Тъй като участниците се регистрират чрез профилите си в социалните мрежи Facebook, то те се съгласяват, че Организаторът и неговите договорни партньори ще имат достъп до личните им данни, които са публично достъпни, включително електронната им поща (имейл).

в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като ги публикува на „Сайта“

г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

д. Имената на участника, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на: фейсбук фен страницата www.facebook.com/dovebg

е. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, Всеки участник има също и право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща на Организатора: office@strata.bg.

ж. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

Раздел X . ДРУГИ

а. Правила са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на Интернет адрес www.dovemybeauty.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват www.dovemybeauty.bg . В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.

б. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

С регистрацията за участие в Кампанията участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.